ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ของจังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางพิศวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการศึกษา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ของจังหวัดลพบุรี เด็กชายพีรภัทร มาตรย์วิเศษ นักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม และนางสาวธัญญ์ฐิตา พุกเงิน นักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำคณะในการตรวจเยี่ยม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดลพบุรี ในการนี้มี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย