สพม.ลพบุรี✨ขอขอบคุณ✨โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มอบถังขยะรีไซเคิล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี✨ขอขอบคุณ✨โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มอบถังขยะรีไซเคิล เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นำไปใช้งานในการเพิ่มความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการ บริเวณสถานที่สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังสามารถใช้เพื่อการแยกขยะรีไซเคิลที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง