กาญจน์ กาลแห่งการอำลา ผู้นำพา พ.น.ร.สถาบันอันพัฒนา มุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “กาญจน์ กาลแห่งการอำลาฯ”พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ์ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการและตัวแทนกลุ่ม/หน่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี