การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิก

Read more

ติดตามและเตรียมความพร้อมของสถานที่ ในการจัดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 1 พฤศจิกาย

Read more