ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยครอบครัวนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ประสบอุบัติเหตุ เหตุรถกระบะรับ- ส่งนักเรียน (รถรับส่งเอกชน) ชนกับ รถกระบะส่วนบุคคล

วันที่ 28 พฤศจิกายน

Read more

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ และผู้บริหาร อปท. จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2566

วันอังคารที่ 28 พฤศจ

Read more