ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน

Read more

ประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิ

Read more

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่อำนวย สวัสดิ์ มารดาของนายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤ

Read more

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี (ศอ.ปส.จ.ลบ.) และคณะทำงานอำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน

Read more

รับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4 และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พ

Read more

การประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกผลงาน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 22 พฤศจิกา

Read more

รับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3 และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พ

Read more