การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนพระนารายณ์

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัเการศึกษา เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนพระนารายณ์ โดยมีนางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมพุทธนวมินทร์ โรงเรียนพระนารายณ์