การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดลพบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้มี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี