ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และนิเทศ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และนางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย โดยเน้นย้ำการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดูแลนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคน “เรียนดี มีความสุข” โดยมี นางปาณิสรา ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย พร้อมด้วย นายชินโชติ พุทธมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย