การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามและให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 – 15 ของจังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี และนายศรุต หรั่งแร่ นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามและให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 – 15 ของจังหวัดลพบุรี โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสุวัจจี ศิริปัญโญ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โดยเป็นนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จำนวน 1 ราย นักเรียนโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จำนวน 1 ราย และนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จำนวน 2 ราย