การกลั่นกรองการคัดเลือกครู “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 พ.ศ.2567 ในส่วนของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 2

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกครู “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 พ.ศ.2567 ในส่วนของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 โดยมี นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 2 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี