ประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางพิศวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการศึกษา เข้าประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว นำไปชี้แจงแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ให้ทราบถึงประโยชน์ของการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ในการนี้มี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี