พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา (สพม.ลพบุรี กลุ่ม 1)

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.19 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.ลพบุรี กลุ่ม 1) สนามแข่งขันโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในการนี้มี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และคณะครูให้การต้อนรับ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี