พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา (สพม. ลพบุรี กลุ่ม 2)

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม. ลพบุรี กลุ่ม 2) สนามแข่งขันโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในการนี้มี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมี นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี