ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่อำนวย สวัสดิ์ มารดาของนายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่อำนวย สวัสดิ์ มารดาของนายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในการนี้มี ดร.เกษม สดงาม ประธานอนุกรรมการอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ ณ วัดป่าสวนทิพย์ จังหวัดชัยภูมิ