ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญ นานัปการ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การศึกษา และการลูกเสือของประเทศไทย โดยมี นายอำพล อังคภากรกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี