สพม.ลพบุรี เข้าร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรมศพ

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่อำนวย สวัสดิ์ มารดาของนายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ณ จังหวัดชัยภูมิ