ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวลพบุรี ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.30 น. นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวลพบุรี ประจำปี 2566 ในการนี้มี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี