ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยครอบครัวนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ประสบอุบัติเหตุ เหตุรถกระบะรับ- ส่งนักเรียน (รถรับส่งเอกชน) ชนกับ รถกระบะส่วนบุคคล

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และนายศรุต หรั่งแร่นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยครอบครัวนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ประสบอุบัติเหตุ เหตุรถกระบะรับ- ส่งนักเรียน (รถรับส่งเอกชน) ชนกับ รถกระบะส่วนบุคคล วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงพยาบาลพัฒนานิคม ในการนี้มีผู้บริหารของโรงเรียนพัฒนานิคม ให้การต้อนรับและร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ