สพม.ลพบุรี จัด พสน. ตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเหตุ

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมชี้แจง มอบนโยบาย และปล่อยแถว พสน.ที่รับผิดชอบในพื้นที่อำเภอเมือง ร่วมกับ ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลพบุรี ลงพื้นที่ป้องกันเหตุร่วมกับชุดบูรณาการจังหวัดลพบุรี ป้องกันเหตุนักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาทและทำความประพฤติไม่เหมาะสมในช่วงเทศกาลลอยกระทง ณ สถานที่การจัดงานลอยกระทง ของจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย