“ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่5 และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี”

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ซึ่งส่งสัญญาณจากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี