ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2566 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง และภาคตะวันออก

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2566 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง และภาคตะวันออก ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ในการประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อขอรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2566 ระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา