การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งชันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา และรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา

วันพุธที่ 6 กันยายน

Read more