การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 14 กั

Read more

ร่วมประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กั

Read more

การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 13 กันยายน

Read more