ประชุมคณะกรรมการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 18 กันย

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์การบริหารงานบุคคล จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

วันจันทร์ที่ 18 กันย

Read more

ปฐมนิเทศและให้โอวาท ผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.ลพบุรี

วันจันทร์ที่ 18 กันย

Read more

ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษา สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 17 กัน

Read more

ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษา สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 16 กันยา

Read more

โครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “โครงการพาน้องกลับมาเรียน สพฐ.” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 3-5

วันศุกร์ที่ 15 กันยา

Read more