ประชุมมอบหมายงานกลุ่มอำนวยการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด พนักงานขับรถยนต์ และ พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันศุกร์ที่ 1 กันยาย

Read more

ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล

วันศุกร์ที่ 1 กันยาย

Read more