การปฐมนิเทศและให้โอวาท ผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ)

วันศุกร์ที่ 1 กันยาย

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 29-31 สิงหาคม

Read more