ประชุมมอบหมายงานกลุ่มอำนวยการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด พนักงานขับรถยนต์ และ พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมมอบหมายงานกลุ่มอำนวยการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด พนักงานขับรถยนต์ และ พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมี นางสาวสุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี