ผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ✨ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัด💐นายวชิรวิทย์ เอี่ยมวิลัยครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี🏆ผ่านการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ครั้ง 2 ระดับภาคกลาง และตะวันออก ปีการศึกษา 2566 ประเภท Unplugged Coding มัธยมศึกษา ระดับดีเด่น ลำดับที่ 1 ✨