ประชุมการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประจำปี 2566