ให้คำแนะนำรูปแบบการประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิตินันท์ สุวรรณหงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้คำแนะนำรูปแบบการประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำด้วย ณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา