ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม การดำเนินการศึกษาวิจัยตามโครงการการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “โครงการพาน้องกลับมาเรียน สพฐ.

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม การดำเนินการศึกษาวิจัยตามโครงการการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “โครงการพาน้องกลับมาเรียน สพฐ.” ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร