สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือก (ภาค ก) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 06.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก (ภาค ก) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบฯ และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ในการนี้มี ดร.เกษม สดงาม ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมและสังเกตความเรียบร้อยในการสอบครั้งนี้ด้วย ณ สนามสอบโรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี