เข้ากราบนมัสการ พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ)

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี และ นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้ากราบนมัสการ พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) และติดตามขอรับการสนับสนุนที่ดินของมูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ สำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี (แห่งใหม่) ณ วัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี