ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้​ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน​ ลิ้มเจริญ​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธาน​กรรมการ​ ในการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมี นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณ์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม และนางสาวสุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ​ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์​ โดยมี นักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือก จำนวน​ 3 ราย​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี