รับฟังการรายงานผล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการและตัวแทนกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังการรายงานผล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นางสาวชญานิษฐ์ ทองมีศรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี