การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

วันที่ 14-17 กันยายน 2566 ดร.อัจฉรา​ ช่วยนุ่ม​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​มัธยมศึกษาลพบุรี​ มอบหมายให้ นายศรุต​ หรั่งแร่​ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ เข้าร่วม​การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ​ โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด​ โดยการอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักจิตวิทยาโรงเรียนให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการดำเนินงานในบทบาทของนักจิตวิทยาโรงเรียนและสร้างความมั่นใจในการนำทักษะความรู้ที่ได้รับจาการอบรมไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งครูนักเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่