ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์การบริหารงานบุคคล จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวชนพิชา ทรงเสรีย์ ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นำโดย นางสาวพิมพ์ลดา แสวงเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์การบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี