ปฐมนิเทศและให้โอวาท ผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.ลพบุรี

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการปฐมนิเทศและให้โอวาท ผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ได้แก่ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ราย นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 ราย นักวิชาการพัสดุ 1 ราย นักประชาสัมพันธ์ 1 ราย นักทรัพยากรบุคคล 3 ราย รวมทั้งสิ้น 7 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี