ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูรับรางวัล”ครูดีในดวงใจ”ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2567 ในการดำเนินการคัดเลือกครูสายงานสอน ผู้เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคม โดยมี คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี