ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ในการนี้มี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “2 ทศวรรษ สพฐ. สานต่อพื้นฐานการศึกษาพัฒนาอนาคตเด็กไทย” โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมฯ เพื่อรับทราบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและข้อราชการสำคัญ พร้อมเตรียมการการร่วมขับเคลื่อนระบบการศึกษาต่อไป ณ สวนนงนุช พัทยา ชลบุรี