การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ และ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในการนี้มี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิต ในงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และการบรรยายธรรมะ จากพระครูภัทรธรรมคุณ ดร. ในหัวข้อ “เกษียณสนุก สุขหลังเกษียณ” โดยมี ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำอาวุโส ประจำปี 2566 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมประดู่แดง และห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย