การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมนักเรียนแกนนำ ครูที่ปรึกษา เพื่อเป็นอาสาสมัครส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมนักเรียนแกนนำ ครูที่ปรึกษา เพื่อเป็นอาสาสมัครส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เรียนแกนนำโรงเรียนละ 3 คน และครูที่ปรึกษาโรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย