งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 17.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา