สพม.ลพบุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 06.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกภาค ค (2) การสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบฯ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ค (2) การสัมภาษณ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ในการนี้มี ดร.เกษม สดงาม ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมและสังเกตความเรียบร้อยในการสอบครั้งนี้ด้วย ณ สนามสอบโรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี