โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่สากล

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่สากล ซึ่งดำเนินการโดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี โดยมี นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้มี ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พร้อมคณะให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม