การประชุมคณะกรรมการคัดกรองสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.อัจฉรา​ช่วยนุ่ม​ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดกรองสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางรัชนีวรรณ ศรีเอี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นางพิศวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการศึกษา เป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี