การประชุมคณะกรรมการจัดงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานSymposium & Best Practice ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.อัจฉรา​ ช่วยนุ่ม​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน Symposium & Best Practice ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี