การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 รอบที่ 1 สังกัด สพฐ. (สพม.ลพบุรี)

ประกาศในเขต 2567

ประกาศต่างเขต 2567

.